وبسایت عنقای ربانی با چه اهدافی ساخته شده است؟

عنقای ربّانی ، جاییست که عاشقانه تلاش می کنیم ، لابلای متون بزرگان و روندگان طریقت و معرفت جستجو می کنیم تا قدمِ راست و درست ، در راه درست بنهیم . و صدایی از حنجره ای بر می آید تا او را بخواند ، و بیابد ، و به خاطرها آورد .

با تشکر از پایه گذاران و طراحان سایت ، خانم بهناز لطیفی و آقای سپهر یونسی ، و تمام عزیزانی که صمیمانه ما را یاری کردند .

مارا در شبکه های اجتماعی نیز ببینید
SoundCloud
Telegram
Instagram
فهرست