هو الحق 

دید مجـــــنون را یکی صـــــحرا نورد

در میــــان بادیه بنشـــــسته فرد

ساخته بر ریگ ز انگشـــــــــتان قلم

می زند حرفی به دست خود رقـــم

گفت کای مفتون شیدا چیست این ؟

می نویسی نامه سوی کیست این ؟

گفت مشــــق نام لیـــــــلی می کنم

خاطر خود را تســــــلّی می کنـم

چون مُیسّــــر نیســـــت من را کام او

عشـــــق بازی می کنـم با نام او

بحث از اسماء و صفات خداوندی از مباحث بسیار قدیمی است که در تمام ادیان مطرح بوده است . این که خداوند چگونه موجودی است و یک فرد دین دار باید چه تصوری از او داشته باشد ، موضوعی است که در ادیان مختلف به آن پرداخته شده و قسمت های بزرگی از متون دینی ر به خود اختصاص داده است .

در اسلام نیز این موضوع نزد طبقات مختلفی از بزرگان به گونه های مختلفی مطرح بوده است :

1) شناخت خداوند خصوصا وحدت و عدالت که جزو اصول دین است .

2) تکرار اسماء الحسنی به شیوه ی ذکر گویی باعث ورود به بهشت می شود .

3) فهم و درک بسیاری از آیات قرآن منوط به شناخت صفات و اسماء الهی است .

اهل حکمت و فلسفه به معانی و آثار صفات الهی می پردازند ، مانند : حیات ، قدرت و اراده .

علمای اخلاق از تخلُّق به اخلاق الله صحبت می کنند ، یعنی انسان صفات الهی را در وجود خود پرورش دهد .

اهل عرفان تاثیر اسماء الحسنی در خلقت ، اداره ی جهان ، نحوه ی استفاده از این اسماء و چگونگی تحقق به آن ها ، و این که اولیاء الله هر کدام مظهر چه اسمی هستند را مورد دقت نظر قرار داده اند .

اهل دعا و مناجات ، به وسیله ی اسامی الهی با خداوند ارتباط برقرار کرده و به مناجات می پردازند .

در حقیقت همه ی امور تکوینی و تشریعی از خلق ، امر ، مبدأ و معاد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به اسماء و صفات الهی مربوط است .

در قرآن کریم 117 مورد از اسماء الهی ذکر شده است و در احادیث و ادعیه تعدادی از اسماء را به صورت اسم ، صفت و شبه جمله می توان یافت .

در احادیث فراوان شیعه و سنی ، از حضرت رسول «صلی الله علیه و آله » نقل است که خداوند 99 اسم دارد و هر کس همه را احصاء کند وارد بهشت می شود . احصاء در لغت یعنی شمردن ، حفظ و نگهداری در قلب . اما روشن است که صرف شمردن این اسماء و به زبان آوردن آن ها ؛ حتی اگر شخص معنی آن ها را هم بداند ؛ نمی تواند موجب سعادت ابدی شود . بلکه این احصاء ملازم با شناخت و تصدیق می باشد ؛ که همانا ایمان است ؛ ایمانی که با معرفت توأم باشد ………..

 

  *برگرفته از پیشگفتار کتاب «اسماء الحسنی شرح دعای جوشن کبیر» تالیف دکتر مهدی افتخار

آنچه در این مجموعه می شنوید معرفی بسیار زیبا و مراقبه گونه ای است از اسماء الحسنی ، بخش اول توسط استاد دینانی و بخش دوم توسط مادر مهربانمان بانو ابراهیمی .

 

التماس دعا

فهرست