« کتاب صوتی تذکره الاولیاء »

برکات معنوی این مجموعه ی صوتی ارزشنمد را تقدیم می کنم به :

روح بلند استاد فقیدم دکتر حجت صفی یاری

پدرم سید حسن

و مادرم بانو روزیطلب

  “خداوندا به تبع حضرت عطار از درگاه لطفت عاجزانه میطلبم : این تلاش را سبب درجه قرب من قرار بده ، نه سبب درکه ی بُعد”

بنده ی کمترین حضرت حق

مریم سادات مهدوی نجم آباد

“التماس دعا”

آنچه در اختیار دارید کتابِ صوتی کامل تذکرة الاولیاء حضرت شیخ فرید الدین عطار نیشابوری است که شامل ذکر 79 ولی به همراه دیباچه ی مولف می باشد . نظر به اهمیت در دسترس قرار گرفتن فایل ها برای علاقمندان و محبان اولیاءالله ، فایل های  آماده شده به محض تکمیل در سایت بارگزاری خواهند شد ، و نوشته ی آنها به رنگ نارنجی ( به غیر از حضرت حلاج که به رنگ قرمز خواهد بود ) تغییر خواهد کرد .

 

 

 

 

 

 

           ذکر امام محمد باقر (ع)

ذکر امام احمد حنبل

ذکر حارث محاسبی

ذکر ابوسلیمان دارائی

احمد حرب

ذکر حاتم اصم

ذکر معروف کرخی

ذکر سهل ابن عبدالله تستری

ذکر فتح موصلی

ذکر سری سقطی

احمد خضرویه

ذکر احمد بن ابی الحواری

ذکر ابوتراب نخشبی

ذکر یحیی معاذ رازی

ذکر شاه شجاع کرمانی

ذکر یوسف بن الحسینی

ذکر ابوحفص حداد

ذکر حمدون قصار

ذکر احمدبن عاصم الانطاکی

ذکر منصوربن عمار

ذکر جنید بغدادی

ذکر عبدالله خبیق

ذکر ابوسعید خراز

ذکر عمروبن عثمان مکی

فهرست